Jump to content

Zakoni, propisi, korisni saveti za građane, itd


Recommended Posts

Ovako, tema je zamišljena kao dosta široka, ali usko vezana za zakonsku regulativu u našoj državi, okruženju pa i šire. Ako recimo tražite neki zakon pa ne možete da nađete, zanima vas koji zakon uređuje neku oblast i slično javite se ovde pa možda neko bude od pomoći. Ono što će verujem najviše koristiti su tekstovi kao što je ovaj koji ću ostaviti pa ko naiđe na nešto slično da može da koristi ljudima neka ostavi ovde.

--

Ko sme da nas legitimiše

Potrošač je istraživao ko ima prava da nam traži lične podatke, da pregleda naše isprave i pretresa privatni posed

Približavanje Srbije Evropskoj uniji neumitno rezultira usvajanjem sve većeg broja zakona koji štite obične građane i koje su nadležni, hteli ne hteli, prinuđeni da sprovode.

Na našu veliku sreću, ovi zakoni, koji se bave zaštitom ličnosti i podataka o ličnosti, značajno su ograničili broj ovlašćenih lica koja imaju pravo da legitimišu, uzimaju otiske prsta, pretresaju privatne posede, kao i slučajeve u kojima se mogu pozvati na svoja ovlašćenja.

Kome moramo da pokažemo lična dokumenta

Ovaj deo teksta se odnosi isključivo na službena lica kojima ste u obavezi da, na uvid, pokažete ličnu kartu ili drugi dokument sa slikom na osnovu koga bi oni mogli da vas identifikuju.

Ovo pravo imaju, pod zakonom određenim okolnostima, samo pripadnici:

ü -- Policije, pri Ministarstvu unutrašnjih poslova RS (radi lakšeg razumevanja, u daljem tekstu će biti nazvani: „republička policija”), i to u slučajevima određenim Zakonom o policiji („Sl. glasnik” RS br. 101/2005), Zakonom o prekršajima („Sl. glasnik” RS br. 101/2005, 116/2008, 11/2009), Zakonikom o krivičnom postupku („Službeni list” SRJ br. 70/2001,68/2002, „Sl. glasnik” RS 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007, 72/2009, 76/2010);

-Komunalne policije pri organima uprave (u daljem tekstu: „gradska policija”) u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji („Sl. glasnik” RS br 51/2009).

To potvrđuju propisi jer svako lice, koje, prema Zakonu o ličnoj karti („Sl. glasnik” RS 62/2006, 36/2011) ima pravo ili obavezu da poseduje ličnu kartu, ima obavezu da je, prema članu 21. istog zakona „nosi i da je pokaže na zahtev službenog lica ovlašćenog za legitimisanje”.

Interesantno je da je Zakon o ličnoj karti, u članu 2. dao pravo osobama starijim od deset godina da poseduju ličnu kartu, dok je obaveza posedovanja lične karte nametnuta državljanima Republike Srbije, sa prijavljenim boravištem na teritoriji Srbije. Zakon ne obavezuje državljane Republike Srbije sa prijavljenim prebivalištem u drugoj zemlji da poseduju ličnu kartu.

Kada je reč o razlozima zbog kojih vam službeno lice ovlašćeno za legitimisanje može zatražiti ličnu kartu na uvid, republička policija ubedljivo vodi nad gradskom policijom.

U svakom slučaju, preporučujemo da im pokažete lični dokument na uvid, jer republički policajci mogu da vam izreknu kaznu od 50.000 dinara ili da zatraže da vas kazne sa 30 dana zatvora (prema kaznenim odredbama Zakona o ličnoj karti), dok gradski policajci mogu da razrežu kaznu od 10.000 do 50.000 dinara jer ih ometate u vršenju dužnosti.

Propisi nisu predvideli da neko, ma koliko bio ovlašćen, može da vam oduzme ličnu kartu prilikom legitimisanja. Ovo se, naravno, ne odnosi na ona lica kojima lična karta služi za obavljanje dela obuhvaćenih kaznenim odredbama Zakona o prekršajima i Krivičnog zakonika.

Osim ovlašćenih, propisi određuju i lica koja nisu u obavezi da prodaju robu ili pruže uslugu, iz delokruga delatnosti kojima se bave, ukoliko im ne dozvolite da vas legitimišu. Možda je najbolji primer za to član 26. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik” RS br. 73/2010) koji glasi, tačno ovako:

„Zabranjena je prodaja, služenje i poklanjanje alkoholnih pića, uključujući pivo, odnosno duvanskih proizvoda, licima mlađim od 18 godina. U slučaju sumnje da je potrošač lice mlađe od 18 godina, trgovac nije dužan da proda ili usluži alkoholno piće, odnosno duvanski proizvod, dok potrošač ne omogući trgovcu uvid u važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.”

Ko sme da uzima naše biometrijske podatke (otisak prsta, potpis...)

Možete li da pogodite ko jedini ima ovlašćenje da vam traži otisak prsta po sili zakona? Odgovor je tačan. Samo republička policija ima to pravo po Zakonu o policiji („Sl. glasnik” RS br. 101/2005) i po Zakoniku o krivičnom postupku („Službeni list” SRJ br. 70/2001,68/2002, „Sl. glasnik” RS 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007, 72/2009, 76/2010), i to samo u nekim, opravdanim slučajevima. U običnom životu, kada nema krivičnih dela, policija uzima biometrijske podatke radi izrade i izdavanja ličnih karata i putnih isprava. Kako putne isprave niste u obavezi da posedujete, ostaje samo jedan slučaj – izrada lične karte.

Ostala zakonom neovlašćena lica mogu da vam zabrane ili ograniče ulaz u sopstvene poslovne prostorije ukoliko ne ostavite otisak prsta na za to predviđenim aparatima. Ukoliko prostorije nisu javne, vlasnik ili korisnik, odnosno držalac, ionako ima pravo da vam zabrani ili ograniči pristup, pa tako tu ne možete ništa ukoliko ne želite da date otisak prsta.

Ko bez naše dozvole može da uđe u stan

Najpre ćemo razmotriti ovlašćenja i uslove za ulazak u poslovni prostor. Član 63. Zakona o policiji, doslovce, kaže ovako:

„Ovlašćeno službeno lice ovlašćeno je da uđe u poslovni prostor i izvrši njegov pregled i pregled dokumentacije radi:

1) pronalaska učinilaca krivičnih dela ili prekršaja;

2) postupanja po dojavi o prisutnosti eksplozivne naprave ili druge opasnosti.”

Isti član Zakona, u stavu 2. kaže i ovo:

„Ovlašćena službena lica mogu vršiti i preventivni protivteroristički pregled prostorija, objekata, sredstava, naprava i drugih predmeta radi zaštite bezbednosti ljudi i imovine u saobraćaju, na javnim skupovima i na drugim mestima.”

Formalno-pravno, ovo može da znači da policija ima pravo da uđe i u stambene prostore radi vršenja preventivnog protivterorističkog pregleda.

Kako namera zakona nije bila da policija ometa posede bez opravdanog razloga, ulazak u stambeni prostor bez saglasnosti vlasnika, korisnika ili držaoca definisan jeZakonikom o krivičnom postupku članovima 77. do 81.

Ukratko rečeno, republička policija može da uđe u vaš stan ili kuću bez vaše saglasnosti samo ukoliko ima sudski nalog (stručno rečeno, pismeno obrazložena naredba suda) koji će vamdati na uvid, uz službene legitimacije obrazloženje razloga i vaših prava.

U posebnim slučajevima, nalog za pretres se može dostaviti i naknadno. Posle pretresa se obavezno sačinjava zapisnik koji potpisuje službeno lice i lica u prostoru koji je predmet pretresa. Niste u obavezi da potpišete zapisnik ukoliko se ne slažete sa navodima iznetim u njemu. Imate pravo da u zapisniku navedete i svoje primedbe.

Zakonik je predvideo i slučajeve kada je bolje da se sklonite od vrata svog stana, jer moraju da dejstvuju jedinice sa momcima u specijalnim uniformama opremljene ozbiljnim naoružanjem. Ali, nećemo o tomejer se te scene retko dešavaju u životima običnih građana.

Redakcija „Potrošača”

objavljeno: 14.07.2011.

http://www.politika.rs/rubrike/potrosac/Ko-sme-da-nas-legitimise.lt.html

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...

Naleteh  ne nešto što je u najavi. 
Jednog dana i ovo će zaživeti...do tada sam informacija.

 

"Zato predložene izmene zakona o bezbednosti u saobraćaju predviđaju da roditelji obavezno moraju da voze decu do 12 godina u bezbednosnoj korpi, a preko četvrte godine da mogu da koriste podmetač.

Za mlade vozače do navršetka 21 godine, je predviđen produžetak trajanja perioda vožnje sa probnom vozačkom dozvolom, a na autoputu ne smeju voziti više od 110 kilometara na sat, na moto putu ne više od 90 kilometara, s tim što neće uopšte smeti da konzumiraju alkohol i da koriste mobilni telefon, ni uz pomoć slušalica, kazao je on i dodao da će vozači bicikala noću morati nositi saobraćajne prsluke."

Link to post
Share on other sites

Ma, mlaćenje prazne slame! 

Mogu oni da napišu što god žele u zakone, ako se to ne bude primenjivalo, džaba im. Ovde kod mene, prođi uveče i prebroj, samo jedan do dva od deset, bicikala ima ikakvo svetlo, a samo jedan do dva od sto je propisno osvetljen. A policuju zabole tuki za to!!!

I taj što je pisao teks mi je malo mnogo načitan. Ne radi se o korpama, nego o sigurnosnim sedištima za malu decu. Podmetač služi da bi dete sedelo na višljem dok je vezano pojasem, da mu pojas ne bi prelazio preko vrata, nego preko grudi. I to je ispravno i podržavam. 

 

O obavezama mladih vozača... Pa ni to nije loše, samo ako se bude primenjivalo. S tim da bih uveo da se ta ograničenja brzine primenjuju u slučaju kada je mladi vozač sam u autu. A ako je pod kontrolom vozača sa iskustvom, neka važe sva ograničenja, kao i za ostale.

Link to post
Share on other sites

Veco, ne da li ima logike. Najgore mi je kada vozim noću između sela i desnom ivicom piče likovi sa bajsevima bez da su uopšte osvetljeni. Uočiš ga tek kada mu dobro priđeš. Ovako svetloodbojni prsluk i nema zime.

100% si  u pravu. I sama se često nađem u toj situaciji i onda psujem bicikliste. Što je najsmešnije zaboravim da sam i ja jedna od njih :hhh: 

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...