Jump to content

All Activity

This stream auto-updates

  1. Earlier
  2. Evo kačim fotogragije, udaram sebi marketing. Oprobavam se u nečemu, što je meni ne baš blisko. Zato i jeste izazov.. Razmišljam o tetkinoj radosti, koja za dva dana puni 16.. koliko to dete meni nahrani dušu.. kada sam je pitala, šta želi za rođendan.. rekla je ''ništa.. samo zagrljaj''.. O baticinom 18-om.. kako se to ovde, na selu slavi, da bi se pokazao prestiž.. a mi imamo dogovor... ne smem da pišem kakav... da nešto pu pu ne ureknem.
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...