Jump to content

Spisak ratova poznatih kroz istoriju


Recommended Posts

Spisak ratova poznatih kroz istoriju, ako je nepotpun dopunite ga, izvor wikipedija:

Antički ratovi

* 1194. p. n. e. - 1184. p. n. e. Trojanski rat

* 740. p. n. e. - 640. p. n. e. Mesenijski ratovi

* 499. p. n. e. - 449. p. n. e. Grčko-persijski ratovi

* 431. p. n. e. - 404. p. n. e. Peloponeski rat

o 415. p. n. e. Sicilijanska ekspedicija

* 343. p. n. e. - 341. p. n. e. Prvi samnitski rat

* 336. p. n. e. - 323. p. n. e. Ratovi Aleksandra Velikog

* 326. p. n. e. - 304. p. n. e. Drugi samnitski rat

* 323. p. n. e. - 322. p. n. e. Lamijski rat

* 323. p. n. e. - 281. p. n. e. Ratovi Aleksandrovih naslednika (dijadoha)

* 298. p. n. e. - 290. p. n. e. Treći samnitski rat

* 280. p. n. e. - 275. p. n. e. Pirov rat

* 274. p. n. e. - 271. p. n. e. Prvi sirijski rat

* 264. p. n. e. - 241. p. n. e. Prvi punski rat

* 260. p. n. e. - 253. p. n. e. Drugi sirijski rat

* 245. p. n. e. - 241. p. n. e. Treći sirijski rat

* 229. p. n. e. - 228. p. n. e. Prvi ilirski rat

* 220. p. n. e. - 219. p. n. e. Drugi ilirski rat

* 219. p. n. e. - 217. p. n. e. Četvrti sirijski rat

* 218. p. n. e. - 202. p. n. e. Drugi punski rat

* 215. p. n. e. - 205. p. n. e. Prvi rimsko-makedonski rat

* 202. p. n. e. - 200. p. n. e. Peti sirijski rat

* 200. p. n. e. - 196. p. n. e. Drugi rimsko-makedonski rat

* 192. p. n. e. - 188. p. n. e. Sirski rat

* 171. p. n. e. - 168. p. n. e. Treći rimsko-makedonski rat

* 149. p. n. e. - 148. p. n. e. Četvrti rimsko-makedonski rat

* 149. p. n. e. - 146. p. n. e. Treći punski rat

* 136. p. n. e. - 132. p. n. e. Prvi robovski rat

* 111. p. n. e. - 105. p. n. e. Jugurtin rat

* 104. p. n. e. - 100. p. n. e. Drugi robovski rat

* 91. p. n. e. - 88. p. n. e. Saveznički rat u Rimu

* 73. p. n. e. - 71. p. n. e. Treći robovski rat, zvan i Spartakov ustanak

* 58. p. n. e. - 51. p. n. e. Galski rat

* 49. p. n. e. - 46. p. n. e. Cezarov građanski rat

* 43. p. n. e. - 31. p. n. e. Mutinski rat

* 316. Bellum Cibalense

* 377. - 382. Gotski rat 377—382.

Srednji vek

* 526. - 532. Iberijski rat

* 535. - 552. Gotski rat 535—552.

* 754. - 773. Franačko-langobardski ratovi

o 754. Prvi franačko-langobardski rat

o 756. Drugi franačko-langobardski rat

o 773. Treći franačko-langobardski rat

* 788. - 796. Franačko-avarski ratovi

* 1066. Normansko osvajanje Engleske

* 1096. - 1291. Krstaški ratovi

* 1096. - 1099. Prvi krstaški rat

o 1095. - 1096. Prosjački krstaški pohod, zvan i Seljački krstaški rat

o 1096. Nemački krstaški rat

o 1100. - 1101. Krstaški rat 1101., zvan i Krstaški rat malodušnih

* 1106. - 1120. Građanski rat u Srbiji (1106-1120)

* 1127. - 1129. Ugarsko-vizantijski rat (1127-1129)

* 1147. - 1149. Drugi krstaški rat

* 1180. - 1185. Gempei rat

* 1189. - 1192. Treći krstaški rat

* 1202. - 1204. Četvrti krstaški rat

* 1209. - 1229. Albigenški rat, zvan i Albižanski rat i Katarski krstaški rat

* 1212. Dečiji krstaški rat

* 1217. - 1221. Peti krstaški rat

* 1228. - 1229. Šesti krstaški rat

* 1248. - 1254. Sedmi krstaški rat

* 1270. Osmi krstaški rat

* 1271. - 1272. Deveti krstaški rat

* 1282. - 1302. Rat sicilijanske večernje

* 1324. Sensardoski rat

* 1337. - 1453. Stogodišnji rat

* 1396. - 1456. Krstaški ratovi protiv Osmanlija

o 1396. Nikopoljski krstaški rat

o 1444. Varninski krstaški rat

o 1448. Mađarsko-turski rat 1448.

o 1456. Krstaški rat 1456.

* 1409. - 1411. Poljsko-litvansko-tevtonski rat

* 1420. - 1436. Husitski ratovi

o 1420. Prvi antihusitski krstaški rat

o 1422. - 1423. Drugi antihusitski krstaški rat i građanski rat

o 1423. Treći antihusitski krstaški rat

* 1454. - 1466. Trinaestogodišnji rat

* 1455. - 1485. Ratovi ruža

* 1467. - 1477. Onin rat

Barut, musketa, top

* 1494. - 1559. Italijanski ratovi

o 1494. - 1495. Italijanski rat 1494.–1495.

o 1499. - 1504. Italijanski rat 1499.–1504.

o 1508. - 1516. Rat Kambrajske lige

o 1521. - 1526. Italijanski rat 1521.–1526.

o 1526. - 1530. Rat Konjačke lige

o 1536. - 1538. Italijanski rat 1536.–1538.

o 1542. - 1546. Italijanski rat 1542.–1546.

o 1551. - 1559. Italijanski rat 1551.–1559.

* 1558. - 1583. Livonski rat

* 1563. - 1570. Severni sedmogodišnji rat

* 1593. - 1606. Dugi rat, zvan i Petnaestogodišnji rat

* 1618. - 1648. Tridesetogodišnji rat

* 1642. - 1651. Engleski građanski rat, zvan i Engleska revolucija

o 1642. - 1645. Prvi građanski rat

o 1648. - 1649. Drugi građanski rat

o 1649. - 1651. Treći građanski rat

* 1645. - 1669. Kandijski rat, zvan i Šesti osmansko-venecijanski rat

* 1654. - 1667. Rusko-poljski rat (1654–1667)

* 1667. - 1668. Devolucionarni rat

* 1668. - 1697. Rat Velike alijanse, zvan kao Devetogodišnji rat i Rat Augzburškog saveza i Rat za palatinsko nasleđe

* 1672. - 1678. Francusko-holandski rat

* 1675. - 1676. Rat kralja Filipa

* 1683. - 1699. Veliki turski rat, zvan i Veliki bečki rat

* 1700. - 1721. Veliki severni rat, zvan i Nordijski rat

* 1701. - 1714. Rat za špansko nasleđe

* 1702. - 1713. Rat kraljice Ane

* 1740. - 1748. Rat za austrijsko nasleđe

* 1740. - 1742. Prvi šleski rat

* 1744. - 1745. Drugi šleski rat

* 1744. - 1748. Rat kralja Džordža

* 1756. - 1763. Sedmogodišnji rat, zvan i Treći šleski rat

* 1768. - 1774. Prvi rusko-turski rat

* 1775. - 1783. Američki rat za nezavisnost

* 1778. - 1779. Rat za bavarsko nasleđe, zvan i Krompirski rat

* 1778. - 1780. Rusko-švedski rat (1788-1790)

* 1787. - 1792. Rusko-turski rat 1787-1792.

* 1788. - 1791. Austrijsko-turski rat

* 1792. - 1802. Francuski revolucionarni ratovi

o 1792. - 1797. Rat prve koalicije

o 1799. - 1802. Rat druge koalicije

* 1794. Košćuškov ustanak

* 1798. - 1801. Američko-francuski pomorski rat

Puška

* 1802. - 1815. Napoleonovi ratovi

* 1804. - 1813. Prvi srpski ustanak

o 1806. Rat treće koalicije

o 1806. - 1807. Rat četvrte koalicije

o 1808. - 1814. Rat za špansku nezavisnost

o 1809. Rat pete koalicije

o 1812. - 1814. Rat šeste koalicije

* 1815. - 1817. Drugi srpski ustanak

o 1815. Rat sedme koalicije

* 1806. - 1812. Rusko-turski rat 1806.-1812.

* 1808. - 1809. Finski rat

* 1809. - 1830. Borba za nezavisnost Latinske Amerike

o 1811. - 1823. Rat za nezavisnost Venecuele

* 1809. Mašićka buna

* 1812. - 1814. Američko-britanski rat

* 1817. - 1864. Kavkaski rat, zvan i Rusko osvajanje Kavkaza

* 1821. - 1829. Grčki rat za nezavisnost

* 1825. - 1829. Argentinsko-brazilski rat

* 1839. - 1842. Prvi opijumski rat, zvan i Prvi englesko-kineski rat

* 1846. - 1848. Meksičko-američki rat, zvan i Američko-meksički rat

* 1848. Mađarska revolucija 1848.

* 1848. Mađarsko-srpski rat 1848.

* 1853. - 1856. Krimski rat

* 1856. - 1860. Drugi opijumski rat

* 1859. Austrijsko-sardinijski rat, zvan kao Francusko-austrijski rat i Drugi rat za nezavisnost Italije i Drugi rat za ujedinjenje Italije

* 1861. - 1865. Američki građanski rat

* 1864. - 1870. Paragvajski rat, zvan i Rat Trojnog saveza

* 1866. Austrijsko-pruski rat

* 1870. - 1871. Francusko-pruski rat

* 1876. - 1878. Srpsko-turski ratovi (1876-1878)

o 1876. - 1877. Prvi srpsko-turski rat

o 1876. - 1878. Crnogorsko-turski rat 1876-1878.

o 1877. - 1878. Drugi srpsko-turski rat

* 1877 - 1878. Rusko-turski rat 1877-1878.

* 1879 - 1883. Pacifički rat (1879.)

* 1885. Srpsko-bugarski rat (1885)

* 1893. Rifski rat (1893), zvan kao Meliljski rat i Margalski rat

* 1896. Englesko-zanzibarski rat

* 1898. Špansko-američki rat

* 1899. - 1902. Burski rat

* 1904. - 1905. Rusko-japanski rat

* 1906. - 1911. Carinski rat, zvan i Svinjski rat

* 1909. Rifski rat (1909)

* 1911. - 1912. Italijansko-turski rat

* 1912. - 1913. Balkanski ratovi

o 1912. - 1913. Prvi balkanski rat

o 1913. Drugi balkanski rat

Link to post
Share on other sites

Moderno doba

* 1914. - 1918. Prvi svetski rat

* 1918. - 1922. Ruski građanski rat

* 1920. Valonski rat, zvan i Albanska pobuna 1920.

* 1920. - 1922. Grčko-turski rat

* 1920. Rifski rat (1920), zvan kao Rat za Melilju i Drugi marokanski rat

* 1927. - 1950. Kineski građanski rat

* 1932. - 1935. Čako rat

* 1935. - 1936. Drugi italijansko-abesinski rat

* 1936. - 1939. Španski građanski rat

* 1937. - 1945. Drugi svetski rat

o 1937. - 1945. Kinesko-japanski rat (1937. - 1945.), zvan i Drugi kinesko-japanski rat

o 1939. - 1940. Sovjetsko-japanski granični rat (1939.)

o 1939. - 1940. Lažni rat, zvan i Zamračen rat

o 1939. - 1945. Narodnooslobodilačka borba Albanije

o 1939. Zimski rat

o 1940. - 1943. Mediteranski rat, zvan i Bitka za Mediteran

o 1940. - 1941. Grčko-italijanski rat

o 1941. Aprilski rat

o 1941. - 1945. Narodnooslobodilački rat (NOR), zvan kao i Narodnooslobodilačka borba (NOB) i Socijalistička revolucija

o 1941. Anglo-irački rat

o 1941. - 1944. Produženi rat

o 1944. - 1945. Laplandski rat

* 1945. - 1991. Hladni rat

* 1946. - 1949. Građanski rat u Grčkoj

* 1946. - 1954. Prvi indokineski rat, zvan i Francusko-indokineski rat

* 1947. Indijsko-pakistanski rat 1947., zvan kao Prvi indijsko-pakistanski rat i Prvi indijsko-kašmirski rat

* 1948. Građanski rat u Kostariki

* 1948. - 1949. Arapsko-izraelski rat 1948.

* 1950. - 1953. Korejski rat

* 1954. - 1962. Alžirski rat za nezavisnost

* 1955. - 1975. Vijetnamski rat, zvan i Drugi indokineski rat

* 1960. - 1962. Kinesko-indijski rat, zvan i Himalajski rat

* 1965. Drugi indijsko-pakistanski rat, zvan i Drugi indijsko-kašmirski rat

* 1967. Šestodnevni rat

* 1968. - 1970. Rat iscrpljivanja

* 1970. Jordanski građanski rat

* 1971. Indijsko-Pakistanski rat 1971., zvan kao Treći indijsko-pakistanski rat i Treći indijsko-kašmirski rat

* 1973. Jom Kipurski rat, zvan kao i Ramazanski rat i Oktobarski rat

* 1974. - 2002. Angolski građanski rat

* 1975. - 1990. Libanski građanski rat

* 1976. Zapadnosaharski rat

* 1976. - 1978. Ogadenski rat

* 1978. - 1979. Ugandsko-tanzanijski rat, zvan i Oslobodilački rat u Ugandi

* 1979. Kinesko-vijetnamski rat

* 1979. - 1989. Sovjetsko-avganistanski rat

* 1980. - 1988. Iračko-iranski rat, zvan i Prvi zalivski rat

* 1982. Libanski rat 1982.

* 1982. Foklandski rat

* 1984. - 2009. Građanski rat na Šri Lanki

* 1988. - 1993. Raspad SSSR

o 1988. - 1994. Rat za Nagorno-Karabah

o 1991. - 1993. Građanski rat u Gruziji

o 1992. - 1997. Građanski rat u Tadžikistanu

o 1992. Rat u Moldaviji

* 1989. - 2003. Građanski rat u Liberiji

o 1989. - 1996. Prvi građasnki rat

o 1999. - 2003. Drugi građasnki rat

* 1990. - 1991. Zalivski rat, zvan i Drugi zalivski rat

* 1991. - 1995. Raspad SFRJ

o 1991. Rat u Sloveniji, zvan kao Slovenački rat za nezavisnost i Desetodnevni rat

o 1991. - 1995. Rat u Hrvatskoj

o 1992. - 1995. Rat u BiH

* 1993. - 2002. Građanski rat u Alžiru

* 1994. - 1996. Prvi čečenski rat

* 1996. - 1997. Prvi rat u Kongu

* 1996. - 1999. Kosovski rat

o 1999. NATO bombardovanje SRJ 1999.

* 1998. - 2003. Drugi rat u Kongu

* 1998. - 1999. Eritrejsko-etiopski rat

* 1999. Kargilski rat

* 1999. - danas Drugi čečenski rat

* 2001. Rat u Makedoniji

* 2001. - danas Rat u Avganistanu

* 2001. - danas Rat protiv terorizma, zvan i Rat protiv terora

* 2002. - 2003. Građanski rat u Obali Slonovače

* 2003. - danas Darfurski rat

* 2003. - danas Rat u Iraku, zvan i Treći zalivski rat - 2 faze:

o Američka invazija Iraka

o Američka okupacija Iraka

* 2004. - danas Rat u severozapdnom Pakistanu

* 2005. - danas Građanski rat u Čadu

* 2006. Libanski rat 2006.

* 2006. - danas Rat u Somaliji

* 2008. - Rat u Južnoj Osetiji, zvan i Rat u Gruziji 2008.

* 2009. - danas Rat u Pojasu Gaze, zvan i Operacija Liveno olovo

Edited by Turkmenbashi
Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...
  • 1 year later...
  • 1 month later...

Pa mislim da pojam rata nije ovde lepo definisan..... Jedan deo su operacije koje su vodili neki vladari zemlje cak cesto samo par bitaka....

Evo moj skromni doprinos ovoj temi.... Ne znam koliko sam od koristi....

Inace Aleksandar Karanidis ili karanovic je vodio tri pohoda.... Prvi protiv Srpskih plemena Meda i Tribala i prosirio granice svoje do Srema i dunavom do crnog mora.... Pokorivsi ta plemena u njima je nasao naj bolje saveznike i naj odanije.....

Drugi rat je poveo da pokori Grcke gradove......

Treci pohod je poveo da prosiri granice carstva protic Persije i dalje.... Posavsi na ovaj treci pohod je rekao... "Odlazim da obnovim carstvo svojih predaka....".... Inace se i on proglasio za sina boga Baka...

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...

Ratovi, spomenici ljudske gluposti..... U ljudskoj prirodi je da nametne svoje stavove drugome.....

1984 Operacija SAD da bi oteli od Paname kanal....... Panama nije zelal da produzi koncesije SAD na taj kanal..... Tada je vojno intervenisano i postavljena je marionetska vlada kao ko dnas..... (ako me secanje sluzi)

199( i neka )Gradjanski rat u Ruandi Tutsi- Huti.... Pobijeno 1200000 ljudi..... (zaboravi godinu....)

ne secam se osetija, Nagorno Karabas, Abhazija...... Jel to pomenuto....?

Somalija i Somalilend......?

Gradjanski rat izmedju Sika i Hindusa u Indiji 70 ih godina.... (ako me secanje sluzi.....)

Jel moze neko da mi pojasni ovo sto je napisano... Ja to ne razumem.....

1991. - 1995. Rat u Hrvatskoj, zvan kao Rat u Krajini i Domovinski rat

1992. - 1995. Rat u BiH, zvan kao Građanski rat u BiH i Agresija na BiH

To niej domovinski rat vec NAPAD NA KRAJINU i SRPSKI ENTITET......

Jedna agresija na BiH tada je bila od strane Hrvatske koliko mene secanje sluzi..... Regularne trupe Hrvatske vojske su usle na teritoriju BiH......

Pa me zanima misljenje autora da mi pojasni ako je primetio.....

Link to post
Share on other sites

Jel moze neko da mi pojasni ovo sto je napisano... Ja to ne razumem.....

1991. - 1995. Rat u Hrvatskoj, zvan kao Rat u Krajini i Domovinski rat

1992. - 1995. Rat u BiH, zvan kao Građanski rat u BiH i Agresija na BiH

To niej domovinski rat vec NAPAD NA KRAJINU i SRPSKI ENTITET......

Jedna agresija na BiH tada je bila od strane Hrvatske koliko mene secanje sluzi..... Regularne trupe Hrvatske vojske su usle na teritoriju BiH......

Pa me zanima misljenje autora da mi pojasni ako je primetio.....

Domovinski rat ga zovu Hrvati, a rat u BiH bosanski muslimani zovu Agresija na BiH. Inače to je copy paste sa srpske vikipedije. http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0

p.s. izmenjeno :uredu:

Edited by Turkmenbashi
Link to post
Share on other sites

Ok Druze, ne sumnjam u tvoje zle namere samo kazem da se ispravi taj termin....

NAPAD NA BIH ne moze da bude jer je JNA i SRPSKA STRANA bila u BIH pr enego je postala DRZAVA... Jedini ko je izvrsio agresiju na BIH su Hrvati jer su njihove regularne trupe presle Savu i Uletele na teritoriju BIH i presekle koridor...... Drugi puta su napali odozdo i sukobili se sa armijom BIH.....

DOMOVINSKI RAT je takodje samo termin koji Hrvati pokusavaju da proture ali nema veze sa istinom.... Hrvati su se ODCEPILI OD SFRJ ali nisu ti isto dozvolili Srbima iz KRAJINE....

TAKODJE JNA kasarne su bile vec u Republici Hrvatskoj i nisu mogle nestati kad su se ovi odcepili pogotovo sto su to ucinili protiv ustavno...

SRBI SU BILI KONSTITUTIVAN NAROD KOJI NIJE MOGAO BITI NADGLASAN...... E oni su jednostrano ga nadglasali.... OSTALČO JE IGRA VATIKANA I NEMACA preko Aleksandra Vasiljevica, Alije Delimustafica i Joze Leutara pa Petra Salapure pa Antona Tusa......

A vikipedije je izvor gluposti... Tamo se moze cuti sta god ko zeli i cesto je totalno pogresno.....

Opet ne sumnjam u tvoju losu nameru Turi.....

Link to post
Share on other sites

Ima i dobrih članaka na wikipediji nije da nema. U vreme raspadanja države, narodi bivših republika koji su bili za odvajanje su insistirali na tome da su republike nosioci konstitutivnosti i da narodi mogu svoju konstitutivnost ostvarivati samo u okviru tih republika. Drugim rečima hteli su raspad po avnojevskim granicama po uzoru na raspad zemalja bivšeg sovjetskog bloka. Hrvati su napravili i jedan dodatni manevar pa su promenom ustava SFR Hrvatske Srbe od konstitutivnog naroda degradirali u nacionalnu manjinu u Hrvatskoj, na referendumu naravno dobili očekivani rezultat i proglasili ocepljenje. Vojska JNA koja je u svojim garnizonima od '45. bila vojska tih naroda i tih republika postaje agresorska vojska i oni je napadaju. Vojska JNA koja je iz ostalih delova Jugoslavije tada pristizala da razbije teritorijalce koji su opsedali garnizone JNA se nazivaju agresorima i tako ta (da izvinete) sranja. Svi mi znamo šta se dešavalo i da je HV ulazio u BIH i da je NATO bombardovao bosanske Srbe, da je USA preko MPRI vodila rat u HR i sprovela oluju, itd.

Link to post
Share on other sites

Turi sa ovim se posebno slazem..... Sve sto napisa ko da sam ja pisao......(mozda bi jos poneku dodo).....:kez:

Inace Tiri sta mislis o ideji da pisemo podatke koje znamo o pojedinim sukobima..... Ne mora po redu i moze na preskok..... Da bi tema bar malo zivnula.... Ili da se otvaraju teme o pojedinim ratovima pa tu stavlja sta se zna o njima...... ( mada o pojedinim ratovim osim sto sam eventualno cuo za njih ne znam nista.....)....

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...