Prikaz rezultata 1 do 7 od 7

Tema: Novi Sad - važni telefoni

 1. #1
  Administrator Morpheus's Avatar
  Registrovan
  Jan 2011
  Lokacija
  127.0.0.1
  Aktivnost
  Danas @ 14:07
  Poruke
  7,415
  Unosi na blogu
  18

  Novi Sad - važni telefoni

  MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA NOVI SAD

  Policijska uprava Novi Sad
  Pap Pavla 46,
  telefon: 488 5000

  Policijska uprava, Šalter sala za građane
  (prijava, odjava, registracija vozila, registracije oružja, itd)

  Bulevar kralja Petra I broj 1
  telefon: 488 4000


  Nova šalter sala MUP-a ,
  Bulevar Oslobođenja 143, kod Mosta slobode
  (podnošenje zahteva i izdavanje novih pasoša i ličnih karata)

  telefon: 488 53 98


  Policijska ispostava Stari grad
  Radnička 32
  Telefoni 451 125
  488 5330
  488 5331

  Policijska ispostava Detelinara
  Rumenačka 159
  Telefoni 512 226
  488 5328
  488 5348

  Policijska ispostava Petrovaradin
  Jože Vlahovića 2
  Telefon 432 777

  Policijska ispostava Klisa
  Čenejska 52
  Telefon 419 037

  Policijska ispostava Liman
  Miše Dimitrijevića 74
  Telefon 466 722

  Policijska ispostava Futog
  Vuka Karadžića 2
  Telefon 895 755

  Policijska ispostava stalnog dežurstva i intervencija
  Bulevar Kralja Petra I 11
  Telefon 192

  Policijska ispostava za obezbeđenje
  Pavla Papa 46
  Telefon 488 5115

  Policijska ispostava za bezbednost na železnici
  Bulevar Jaše Tomića 4
  Telefon 425 009

  Saobraćajna policijska ispostava „Istok“
  Šajkaška 34
  Telefon 489 1434

  Saobraćajna policijska ispostava „Zapad“
  Šajkaška 34
  Telefon 489 1433

  Saobraćajna policijska ispostava za put M-22
  Šajkaška 34a
  Telefon 489 1300

  0 Not allowed!
  Last edited by Morpheus; 29.01.2013. at 19:38.

 2. #2
  Administrator Morpheus's Avatar
  Registrovan
  Jan 2011
  Lokacija
  127.0.0.1
  Aktivnost
  Danas @ 14:07
  Poruke
  7,415
  Unosi na blogu
  18
  SPISAK ZDRAVSTVENIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

  DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD"
  Novi Sad, Bul. cara Lazara 75
  Direktor: 466-298, 466-299
  Faks: 466-297

  APOTEKARSKA USTANOVA "NOVI SAD"
  Novi Sad, Stevana Hladnog 1
  Direktor: 401-989

  ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
  Novi Sad, Futoška 121
  Tel: 6624-150; 6613-996; 6614-277
  Faks: 6624-128

  ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA
  Novi Sad, Sime Milutinovića 6
  Tel: 450-016; 454-888; 454-847

  SPECIJALNA BOLNICA ZA REUMATSKE BOLESTI NOVI SAD
  Novi Sad, Futoška 68
  Centrala: 547-133
  Direktor: 547-954
  Faks: 547-954

  DISPANZER ZA SAOBRAĆAJNU MEDICINU "SIGNAL"
  Novi Sad, Trg carice Milice 10
  Centrala: 422-699

  INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA
  Novi Sad, Futoška 121
  Centrala: 422-255; 4897-800
  Direktor: 4897-886
  Faks: 661-3989

  ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI
  Novi Sad, Hajduk Veljkova 9/a
  Tel: 421-669; 424-779
  Faks: 421-669

  PASTEROV ZAVOD NOVI SAD
  Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9
  Tel: 611-003; 420-528

  INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE
  Novi Sad, Hajduk Veljkova 10
  Centrala: 4880-444
  Direktor: 524-132, 452-487
  Faks: 520-436

  KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU
  Novi Sad, Hajduk Veljkova 12
  Centrala: 6612-222
  Faks: 526-120

  KLINIČKI CENTAR VOJVODINE
  Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9
  Centrala: 484-3-484

  INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI
  Sremska Kamenica, Institutski put 4
  Tel: 48-05-700
  Faks: 66-22-881

  INSTITUT ZA ONKOLOGIJU
  Sremska Kamenica, Institutski put 4
  Tel: 480-55-00
  Faks: 6613-741

  INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI
  Sremska Kamenica, Institutski put 4
  Centrala: 480-51-00
  Direktor: 480-51-01; 480-51-002
  Faks: 527-960

  MEDICINSKI FAKULTET
  Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9
  Tel: 420-677, 420-678
  Faks: 6624-153

  VOJNO MEDICINSKI CENTAR NOVI SAD
  Petrovaradin, Trg Vladike Nikolaja 5
  Telefon: 431-059, 611-277


  KLINIKE, BOLNICE, ZAVODI, INSTITUTI

  ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD

  Futoška 121
  Novi Sad
  Telefon: 021/6613-998, 6614-277
  Faks: 021/624-128

  ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NOVI SAD
  Dr Sime Milutinovića 6
  Novi Sad

  Telefon: 021/450-016, 454-888, 454-847
  Faks: 021/450-016

  ZAVOD ZA REUMATIZAM - NOVI SAD
  Futoška 68
  21112 Novi Sad

  Poštanski fah 37
  Tel/faks: 021/547-133, 547-132, 547-131

  ORGANIZACIONI DEO ZAVODA SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU
  Trg Carice Milice br. 10
  Telefon: 422-699
  Ambulanta "Ranžirna"
  Kornelija Stankovića bb
  Telefon: 422-699/193
  Ambulanta "Heroj Pinki"
  Beogradski kej br. 51
  Telefon: 421-177
  Ambulanta "PTT"
  Narodnih heroja br. 2
  Telefon: 420-665

  INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE
  Novi Sad, Futoška br. 121
  Centrala: 021/422-255
  Direktor: 021/622-784
  Faks: 021/613-989
  http://www.izjzv.org.rs

  ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NOVI SAD
  Hajduk Veljkova 9/a
  Direktor: 611-024
  Finansijska služba: 424-811
  Služba propagande: 424-799
  Poslovni sektor: 423-420
  Faks: 421-669

  PASTEROV ZAVOD NOVI SAD
  Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 1
  Telefon: 021/611-003, 420-528

  KLINIKA ZA DEČJE BOLESTI
  Hajduk Veljkova br. 10
  Novi Sad
  Telefon: 425-200

  KLINIKA ZA DEČJU HIRURGIJU
  Hajduk Veljkova br. 10
  Novi Sad
  Telefon: 425-200

  KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NOVI SAD
  Hajduk Veljkova 12
  Telefon: 612-222, 526-120
  Faks: 613-362

  KLINIČKI CENTAR VOJVODINE čine sledeće zdravstvene institucije:
  Institut za hirurgiju
  Odeljenje za urgentnu hirurgiju

  Telefon: 612-022, lok. 3304
  Institut za interne bolesti
  Prijemna ambulanta
  Telefon: 612-022, lok. 3406
  Institut za neurologiju
  Prijemna ambulanta
  Telefon: 612-022, lok. 5681
  Institut za psihijatriju
  Prijemna ambulanta
  Telefon: 612-022, lok. 3257
  Institut za radiologiju
  Telefon: 612-022, lok. 3132
  Institut za laboratorijsku medicinu
  Telefon: 612-022, lok. 3170
  Institut za patologiju i histologiju
  Telefon: 612-022, lok. 3313
  Institut za sudsku medicinu
  Telefon: 612-022, lok. 3356
  Klinika za očne bolesti
  Telefon: 612-022, lok. 3192
  Klinika za bolesti uha, grla i nosa
  Telefon: 612-022, lok. 3229, 3140
  Klinika za kožno-venerične bolesti
  Prijemna ambulanta
  Telefon: 612-022, lok. 3291
  Klinika za ginekologiju i akušerstvo
  Telefon: 420-811, lok. 138
  Klinika za medicinsku rehabilitaciju
  Telefon: 612-022
  Klinika za infektivne bolesti
  Prijemna ambulanta
  Telefon: 612-022, lok. 3300
  Poliklinika
  Zakazivanje pregleda
  Telefon: 612-022, lok. 5586
  Sektor za ekonomsko-finansijske poslove
  Sektor za inžinjering i tehničko uslužne poslove
  Sektor za opšte i pravne poslove
  Adresa svih Instituta i Klinika je ista kao i za Klinički centar Vojvodine, Hajduk Veljkova br. 1-9.

  INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI SREMSKA KAMENICA
  Institutski put br. 4
  21204 Sremska Kamenica

  Direktor: 021/612-682
  Faks: 021/622-059
  Centrala: 021/615-711
  Dežurna služba: 021/615-711, lok. 293

  INSTITUT ZA ONKOLOGIJU SREMSKA KAMENICA obavlja zdravstvenu delatnost u dva objekta koji se nalaze na adresi Sremska Kamenica, Institutski put 4 i to:
  deo Glavnog objekta koji je zajednički za tri Instituta, telefon: 615-711
  Objekat magnetne rezonance, telefon: 622-803
  Prijemna internistička ambulanta radi pre podne, telefon: 615-711/412

  Na Klinici za operativnu onkologiju Instituta prijeme obavlja dežurni lekar, telefon: 615-711/396

  INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI SREMSKA KAMENICA obavlja svoju delatnost na dve lokacije i to:
  Objekt INSTITUTA koji je zajednički za tri Instituta u Sremskoj Kamenici, Institutski put br. 4, telefon: 021/615-711
  Objekt DISPANZERA - Poliklinička služba u Novom Sadu, ul. Majevička br. 2a, telefon: 021/521-345

  Dežurni telefon naše Ambulante-prijemne službe je 021/615-711, lok. 295.


  SPISAK APOTEKA APOTEKARSKE USTANOVE

  Noćno dežurstvo:
  BULEVAR

  Bulevar M. Pupina 7
  Telefon: 420 - 374

  DR JOVAN TUCAKOV
  Bul. Slobodana Jovanovića 9,
  Telefon: 400 - 969

  DR MILOJE DANILOVIĆ
  Narodnog fronta 72,
  Telefon: 468 - 855

  23. OKTOBAR
  Bul. oslobođenja 21,
  Telefon: 443 - 029

  ESKULAP
  Trg mladenaca 7,
  Telefon: 421 - 730

  HIGIJA
  Njegoševa 16,
  Telefon: 420 - 470

  KLISA
  Sentandrejski put 100,
  Telefon: 414 - 809

  LIMAN
  Narodnog fronta 10,
  Telefon: 459 - 072

  PRVI MAJ
  Jevrejska 40,
  Telefon: 421 - 473

  SAJMIŠTE
  Rumenačka 106,
  Telefon: 443 - 385

  SANITAS
  Futoška 52,
  Telefon: 423 - 418

  ZDRAVLJE
  Temerinska 2,
  Telefon: 422 - 348

  0 Not allowed!

 3. #3
  Administrator Morpheus's Avatar
  Registrovan
  Jan 2011
  Lokacija
  127.0.0.1
  Aktivnost
  Danas @ 14:07
  Poruke
  7,415
  Unosi na blogu
  18

  Re: Novi Sad - važni telefoni

  HITNE SLUŽBE

  HITNA POMOĆ....................194

  VATROGASCI...................193

  VOJNA HITNA POMOĆ......1976

  SUP....................................488-4000

  POLICIJA..............................192

  CENTAR ZA OBAVEŠTAVANJE i UZBUNJIVANJE...............1985

  VOJNA POLICIJA................19860

  BOLNICE

  KLINIČKO BOLNIČKI VENTAR.............................484-3-484

  DEČIJA BOLNICA.............................488-0-444

  HITNA POMOĆ - NOĆNA AMBULANTA................529-067

  DISPANZER.......................................422-699

  KLINIKA ZA AKUŠERSTVO i GINEKOLOGIJU...4899-222

  INSTITUT U SREMSKOJ KAMENICI.....................4805-100

  DOMOVI ZDRAVLJA i AMBULANTE

  LIMAN.........................4807-187

  BULEVAR MIHAJLA PUPINA.....457-303

  BISTRICA.....................401-122

  HIGIJENSKI ZAVOD.......422-255

  ZMAJ OGNJENA VUKA...........8879-400

  PASTEROV ZAVOD........6611-003

  0 Not allowed!
  Last edited by Morpheus; 29.01.2013. at 19:39.


 4. #4
  Administrator Morpheus's Avatar
  Registrovan
  Jan 2011
  Lokacija
  127.0.0.1
  Aktivnost
  Danas @ 14:07
  Poruke
  7,415
  Unosi na blogu
  18

  Re: Novi Sad - važni telefoni

  INSTITUCIJE KULTURE

  SRPSKO NARODNO POZORIŠTE................451-452

  POZORIŠTE MLADIH............................525-884

  NOVOSADSKO POZORIŠTE - újvidéki színház.....525-552

  STERIJINO POZORJE............................451-273

  KULTURNI CENTAR NOVOG SADA............528-972

  ZMAJEVE DEČIJE IGRE.........................6613-648

  BIOSKOP JADRAN..............065/4403-454

  GRADSKA BIBLIOTEKA......................525-540

  BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE......................420-199

  GALERIJA MATICE SRPSKE................4899-000

  GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI - POKLON ZBIRKA RAJKA MAMUZIĆA......520-223

  SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG............472-9966

  MUZEJ VOJVODINE.....420-566

  MUZEJ GRADA NOVOG SADA............6433-145

  UDRŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA VOJVODINE................524-991

  CENTAR ZA KULTURNU ANIMACIJU..................420-221

  MUZIČKA OMLADINA NOVOG SADA.............452-344

  GALERIJA TAPISERIJA ATELJE 61..................6433-588

  EXIT.............................424-452

  CK13..........................4737-600

  ART KLINIKA............6611-207

  FRANCUSKI KULTURNI CENTAR.....................4722-900

  STUDENTSKI KULTURNI CENTAR.....................6356-744

  BRANKOVO KOLO.......881-028

  ISTORIJSKI ARHIV......432-214

  KLUB GALERIJA PROMETEJ..................422-245

  0 Not allowed!


 5. #5
  Administrator Morpheus's Avatar
  Registrovan
  Jan 2011
  Lokacija
  127.0.0.1
  Aktivnost
  Danas @ 14:07
  Poruke
  7,415
  Unosi na blogu
  18

  Re: Novi Sad - važni telefoni

  SOS TELEFONI I SAVETOVALIŠTA

  CRVENI KRST..................622-755

  OMLADINA JAZAS-a...... 454-513

  ZAŠTITA OD NASILJA....452-497

  SAVETOVALIŠTE ZA BORBU PROTIV DROGE EPRONA......................523-044

  SAVETOVALIŠTE ZA BRAK I PORODICU.......421-799

  PSIHOLOŠKA POMOĆ SRCE...................6623-393

  CENTAR ZA SOCIJALNI RAD............................421-166

  SIGURNA ŽENSKA KUĆA........................646-5746

  0 Not allowed!


 6. #6
  Administrator Morpheus's Avatar
  Registrovan
  Jan 2011
  Lokacija
  127.0.0.1
  Aktivnost
  Danas @ 14:07
  Poruke
  7,415
  Unosi na blogu
  18

  Re: Novi Sad - važni telefoni

  JAVNA PREDUZEĆA

  GRADSKA KUĆA..........................420-066

  SKUPŠTINA GRADA.....420-299

  POSLOVNI PROSTOR..................489-0000

  STAN...............................527-144

  VODOVOD i KANALIZACIJA....0800 333-021

  ZELENILO......................4881-633

  ČISTOĆA.......................................443-611

  TRŽNICA........................4808-555

  TOPLANA.....................................420-853

  PUT.................................512-302

  ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA......................4889-100

  ZAVOD ZA URBANIZAM................4802-111

  NOVI SAD-GAS...................................................6413-135

  SPENS................................................4882-222

  INFORMATIKA.....0800 222-021

  CIKLONIZACIJA..............................6412-322

  VETERINARSKA STANICA.....................300-841

  PARKING SERVIS............................4724-140

  MATIČAR...................................................528-430

  GERONTOLOŠKI CENTAR............488-9400

  ELEKTROVOJVODINA............................423-888

  LISJE..................................................526-181

  0 Not allowed!


 7. #7
  Administrator Morpheus's Avatar
  Registrovan
  Jan 2011
  Lokacija
  127.0.0.1
  Aktivnost
  Danas @ 14:07
  Poruke
  7,415
  Unosi na blogu
  18

  Re: Novi Sad - važni telefoni

  INSPEKCIJE

  TRŽiŠNA.......................529-783

  FINANSIJSKA...............456-311

  VETERINARSKA..........456-311

  SANITARNA..................456-311

  KOMUNALNA.............6621-600

  EKOLOŠKA...................6621-600

  GRAĐEVINSKA...........6621-600

  SAOBRAĆAJNA............6621-600

  0 Not allowed!


Informacije o temi

Users Browsing this Thread

Trenutno 1 članova gleda temu. (0 članova i 1 gostiju)

Tagovi za ovu temu

Pravila

 • Ne možete otvarati nove teme
 • Ne možete odgovarati na teme
 • Ne možete kačiti fajlove
 • Ne možete menjati svoje poruke
 •  
NS Portal
Pogled u srce vojvođanske ravnice...
Pratite nas
Single Sign On provided by vBSSO