Jump to content

Recommended Posts

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA NOVI SAD

Policijska uprava Novi Sad

Pap Pavla 46,

telefon: 488 5000

Policijska uprava, Šalter sala za građane

(prijava, odjava, registracija vozila, registracije oružja, itd)

Bulevar kralja Petra I broj 1

telefon: 488 4000

Nova šalter sala MUP-a ,

Bulevar Oslobođenja 143, kod Mosta slobode

(podnošenje zahteva i izdavanje novih pasoša i ličnih karata)

telefon: 488 53 98

Policijska ispostava Stari grad

Radnička 32

Telefoni 451 125

488 5330

488 5331

Policijska ispostava Detelinara

Rumenačka 159

Telefoni 512 226

488 5328

488 5348

Policijska ispostava Petrovaradin

Jože Vlahovića 2

Telefon 432 777

Policijska ispostava Klisa

Čenejska 52

Telefon 419 037

Policijska ispostava Liman

Miše Dimitrijevića 74

Telefon 466 722

Policijska ispostava Futog

Vuka Karadžića 2

Telefon 895 755

Policijska ispostava stalnog dežurstva i intervencija

Bulevar Kralja Petra I 11

Telefon 192

Policijska ispostava za obezbeđenje

Pavla Papa 46

Telefon 488 5115

Policijska ispostava za bezbednost na železnici

Bulevar Jaše Tomića 4

Telefon 425 009

Saobraćajna policijska ispostava „Istok“

Šajkaška 34

Telefon 489 1434

Saobraćajna policijska ispostava „Zapad“

Šajkaška 34

Telefon 489 1433

Saobraćajna policijska ispostava za put M-22

Šajkaška 34a

Telefon 489 1300

Edited by Morpheus
Link to post
Share on other sites

SPISAK ZDRAVSTVENIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA

DOM ZDRAVLJA "NOVI SAD"

Novi Sad, Bul. cara Lazara 75

Direktor: 466-298, 466-299

Faks: 466-297

APOTEKARSKA USTANOVA "NOVI SAD"

Novi Sad, Stevana Hladnog 1

Direktor: 401-989

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA

Novi Sad, Futoška 121

Tel: 6624-150; 6613-996; 6614-277

Faks: 6624-128

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA

Novi Sad, Sime Milutinovića 6

Tel: 450-016; 454-888; 454-847

SPECIJALNA BOLNICA ZA REUMATSKE BOLESTI NOVI SAD

Novi Sad, Futoška 68

Centrala: 547-133

Direktor: 547-954

Faks: 547-954

DISPANZER ZA SAOBRAĆAJNU MEDICINU "SIGNAL"

Novi Sad, Trg carice Milice 10

Centrala: 422-699

INSTITUT ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

Novi Sad, Futoška 121

Centrala: 422-255; 4897-800

Direktor: 4897-886

Faks: 661-3989

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI

Novi Sad, Hajduk Veljkova 9/a

Tel: 421-669; 424-779

Faks: 421-669

PASTEROV ZAVOD NOVI SAD

Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9

Tel: 611-003; 420-528

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE

Novi Sad, Hajduk Veljkova 10

Centrala: 4880-444

Direktor: 524-132, 452-487

Faks: 520-436

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU

Novi Sad, Hajduk Veljkova 12

Centrala: 6612-222

Faks: 526-120

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE

Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9

Centrala: 484-3-484

INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI

Sremska Kamenica, Institutski put 4

Tel: 48-05-700

Faks: 66-22-881

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU

Sremska Kamenica, Institutski put 4

Tel: 480-55-00

Faks: 6613-741

INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI

Sremska Kamenica, Institutski put 4

Centrala: 480-51-00

Direktor: 480-51-01; 480-51-002

Faks: 527-960

MEDICINSKI FAKULTET

Novi Sad, Hajduk Veljkova 1-9

Tel: 420-677, 420-678

Faks: 6624-153

VOJNO MEDICINSKI CENTAR NOVI SAD

Petrovaradin, Trg Vladike Nikolaja 5

Telefon: 431-059, 611-277

KLINIKE, BOLNICE, ZAVODI, INSTITUTI

ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD

Futoška 121

Novi Sad

Telefon: 021/6613-998, 6614-277

Faks: 021/624-128

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NOVI SAD

Dr Sime Milutinovića 6

Novi Sad

Telefon: 021/450-016, 454-888, 454-847

Faks: 021/450-016

ZAVOD ZA REUMATIZAM - NOVI SAD

Futoška 68

21112 Novi Sad

Poštanski fah 37

Tel/faks: 021/547-133, 547-132, 547-131

ORGANIZACIONI DEO ZAVODA SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

Trg Carice Milice br. 10

Telefon: 422-699

Ambulanta "Ranžirna"

Kornelija Stankovića bb

Telefon: 422-699/193

Ambulanta "Heroj Pinki"

Beogradski kej br. 51

Telefon: 421-177

Ambulanta "PTT"

Narodnih heroja br. 2

Telefon: 420-665

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE

Novi Sad, Futoška br. 121

Centrala: 021/422-255

Direktor: 021/622-784

Faks: 021/613-989

http://www.izjzv.org.rs

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NOVI SAD

Hajduk Veljkova 9/a

Direktor: 611-024

Finansijska služba: 424-811

Služba propagande: 424-799

Poslovni sektor: 423-420

Faks: 421-669

PASTEROV ZAVOD NOVI SAD

Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 1

Telefon: 021/611-003, 420-528

KLINIKA ZA DEČJE BOLESTI

Hajduk Veljkova br. 10

Novi Sad

Telefon: 425-200

KLINIKA ZA DEČJU HIRURGIJU

Hajduk Veljkova br. 10

Novi Sad

Telefon: 425-200

KLINIKA ZA STOMATOLOGIJU NOVI SAD

Hajduk Veljkova 12

Telefon: 612-222, 526-120

Faks: 613-362

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE čine sledeće zdravstvene institucije:

Institut za hirurgiju

Odeljenje za urgentnu hirurgiju

Telefon: 612-022, lok. 3304

Institut za interne bolesti

Prijemna ambulanta

Telefon: 612-022, lok. 3406

Institut za neurologiju

Prijemna ambulanta

Telefon: 612-022, lok. 5681

Institut za psihijatriju

Prijemna ambulanta

Telefon: 612-022, lok. 3257

Institut za radiologiju

Telefon: 612-022, lok. 3132

Institut za laboratorijsku medicinu

Telefon: 612-022, lok. 3170

Institut za patologiju i histologiju

Telefon: 612-022, lok. 3313

Institut za sudsku medicinu

Telefon: 612-022, lok. 3356

Klinika za očne bolesti

Telefon: 612-022, lok. 3192

Klinika za bolesti uha, grla i nosa

Telefon: 612-022, lok. 3229, 3140

Klinika za kožno-venerične bolesti

Prijemna ambulanta

Telefon: 612-022, lok. 3291

Klinika za ginekologiju i akušerstvo

Telefon: 420-811, lok. 138

Klinika za medicinsku rehabilitaciju

Telefon: 612-022

Klinika za infektivne bolesti

Prijemna ambulanta

Telefon: 612-022, lok. 3300

Poliklinika

Zakazivanje pregleda

Telefon: 612-022, lok. 5586

Sektor za ekonomsko-finansijske poslove

Sektor za inžinjering i tehničko uslužne poslove

Sektor za opšte i pravne poslove

Adresa svih Instituta i Klinika je ista kao i za Klinički centar Vojvodine, Hajduk Veljkova br. 1-9.

INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI SREMSKA KAMENICA

Institutski put br. 4

21204 Sremska Kamenica

Direktor: 021/612-682

Faks: 021/622-059

Centrala: 021/615-711

Dežurna služba: 021/615-711, lok. 293

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU SREMSKA KAMENICA obavlja zdravstvenu delatnost u dva objekta koji se nalaze na adresi Sremska Kamenica, Institutski put 4 i to:

deo Glavnog objekta koji je zajednički za tri Instituta, telefon: 615-711

Objekat magnetne rezonance, telefon: 622-803

Prijemna internistička ambulanta radi pre podne, telefon: 615-711/412

Na Klinici za operativnu onkologiju Instituta prijeme obavlja dežurni lekar, telefon: 615-711/396

INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI SREMSKA KAMENICA obavlja svoju delatnost na dve lokacije i to:

Objekt INSTITUTA koji je zajednički za tri Instituta u Sremskoj Kamenici, Institutski put br. 4, telefon: 021/615-711

Objekt DISPANZERA - Poliklinička služba u Novom Sadu, ul. Majevička br. 2a, telefon: 021/521-345

Dežurni telefon naše Ambulante-prijemne službe je 021/615-711, lok. 295.

SPISAK APOTEKA APOTEKARSKE USTANOVE

Noćno dežurstvo:

BULEVAR

Bulevar M. Pupina 7

Telefon: 420 - 374

DR JOVAN TUCAKOV

Bul. Slobodana Jovanovića 9,

Telefon: 400 - 969

DR MILOJE DANILOVIĆ

Narodnog fronta 72,

Telefon: 468 - 855

23. OKTOBAR

Bul. oslobođenja 21,

Telefon: 443 - 029

ESKULAP

Trg mladenaca 7,

Telefon: 421 - 730

HIGIJA

Njegoševa 16,

Telefon: 420 - 470

KLISA

Sentandrejski put 100,

Telefon: 414 - 809

LIMAN

Narodnog fronta 10,

Telefon: 459 - 072

PRVI MAJ

Jevrejska 40,

Telefon: 421 - 473

SAJMIŠTE

Rumenačka 106,

Telefon: 443 - 385

SANITAS

Futoška 52,

Telefon: 423 - 418

ZDRAVLJE

Temerinska 2,

Telefon: 422 - 348

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...

HITNE SLUŽBE

HITNA POMOĆ....................194

VATROGASCI...................193

VOJNA HITNA POMOĆ......1976

SUP....................................488-4000

POLICIJA..............................192

CENTAR ZA OBAVEŠTAVANJE i UZBUNJIVANJE...............1985

VOJNA POLICIJA................19860

BOLNICE

KLINIČKO BOLNIČKI VENTAR.............................484-3-484

DEČIJA BOLNICA.............................488-0-444

HITNA POMOĆ - NOĆNA AMBULANTA................529-067

DISPANZER.......................................422-699

KLINIKA ZA AKUŠERSTVO i GINEKOLOGIJU...4899-222

INSTITUT U SREMSKOJ KAMENICI.....................4805-100

DOMOVI ZDRAVLJA i AMBULANTE

LIMAN.........................4807-187

BULEVAR MIHAJLA PUPINA.....457-303

BISTRICA.....................401-122

HIGIJENSKI ZAVOD.......422-255

ZMAJ OGNJENA VUKA...........8879-400

PASTEROV ZAVOD........6611-003

Edited by Morpheus
Link to post
Share on other sites

INSTITUCIJE KULTURE

SRPSKO NARODNO POZORIŠTE................451-452

POZORIŠTE MLADIH............................525-884

NOVOSADSKO POZORIŠTE - újvidéki színház.....525-552

STERIJINO POZORJE............................451-273

KULTURNI CENTAR NOVOG SADA............528-972

ZMAJEVE DEČIJE IGRE.........................6613-648

BIOSKOP JADRAN..............065/4403-454

GRADSKA BIBLIOTEKA......................525-540

BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE......................420-199

GALERIJA MATICE SRPSKE................4899-000

GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI - POKLON ZBIRKA RAJKA MAMUZIĆA......520-223

SPOMEN-ZBIRKA PAVLA BELJANSKOG............472-9966

MUZEJ VOJVODINE.....420-566

MUZEJ GRADA NOVOG SADA............6433-145

UDRŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA VOJVODINE................524-991

CENTAR ZA KULTURNU ANIMACIJU..................420-221

MUZIČKA OMLADINA NOVOG SADA.............452-344

GALERIJA TAPISERIJA ATELJE 61..................6433-588

EXIT.............................424-452

CK13..........................4737-600

ART KLINIKA............6611-207

FRANCUSKI KULTURNI CENTAR.....................4722-900

STUDENTSKI KULTURNI CENTAR.....................6356-744

BRANKOVO KOLO.......881-028

ISTORIJSKI ARHIV......432-214

KLUB GALERIJA PROMETEJ..................422-245

Link to post
Share on other sites

SOS TELEFONI I SAVETOVALIŠTA

CRVENI KRST..................622-755

OMLADINA JAZAS-a...... 454-513

ZAŠTITA OD NASILJA....452-497

SAVETOVALIŠTE ZA BORBU PROTIV DROGE EPRONA......................523-044

SAVETOVALIŠTE ZA BRAK I PORODICU.......421-799

PSIHOLOŠKA POMOĆ SRCE...................6623-393

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD............................421-166

SIGURNA ŽENSKA KUĆA........................646-5746

Link to post
Share on other sites

JAVNA PREDUZEĆA

GRADSKA KUĆA..........................420-066

SKUPŠTINA GRADA.....420-299

POSLOVNI PROSTOR..................489-0000

STAN...............................527-144

VODOVOD i KANALIZACIJA....0800 333-021

ZELENILO......................4881-633

ČISTOĆA.......................................443-611

TRŽNICA........................4808-555

TOPLANA.....................................420-853

PUT.................................512-302

ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA......................4889-100

ZAVOD ZA URBANIZAM................4802-111

NOVI SAD-GAS...................................................6413-135

SPENS................................................4882-222

INFORMATIKA.....0800 222-021

CIKLONIZACIJA..............................6412-322

VETERINARSKA STANICA.....................300-841

PARKING SERVIS............................4724-140

MATIČAR...................................................528-430

GERONTOLOŠKI CENTAR............488-9400

ELEKTROVOJVODINA............................423-888

LISJE..................................................526-181

Link to post
Share on other sites

INSPEKCIJE

TRŽiŠNA.......................529-783

FINANSIJSKA...............456-311

VETERINARSKA..........456-311

SANITARNA..................456-311

KOMUNALNA.............6621-600

EKOLOŠKA...................6621-600

GRAĐEVINSKA...........6621-600

SAOBRAĆAJNA............6621-600

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...