Vidi ko je dao reputaciju

  1. vesticara

  2. luminica