Sign in to follow this  
Followers 0

Makedonija: Ohrid

4 posts in this topic

Posted · Report post

Malena sram te bio što ja moram da pokrenem temu :fijuk:


Охрид је град у Републици Македонији, на североисточној обали Охридског језера и средиште Охридске архиепископије. Охридска општина се састоји од града Охрида и још 28 села који заједно имају око 55.000 становника. Лежи у дну Охридског Поља, на осамљеној вапненачкој хриди (792 m), која ртасто залази и високо се диже изнад Охридског језера (695 m). По таквом положају на хриди (на македонском уместо „брдо“ се каже „рид“, тако „у брду“=„во рид“,„о брдо“=„о рид“,) дошло је словенско име Охрид. Од 1980. године су Охрид и Охридско језеро на списку светских баштина УНЕСКО-а.

640px-%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%

Охрид се спомиње већ у 3. веку пре Хр. Антички се звао Lihnidos, а језеро Лихнидско, што значи Бело Језеро. Тако се у житију Св. Наума спомиње, како је он подигао манастир „на исход Белаго Језера“ (почетком 10. века). Пошто су Римљани завладали овим крајевима (168. пре Хр.) један од најважнијих градова на путу Виа Егнатиа био је Lychnidus, главно средиште области Dassaretia у Илирији, а затим главни град провинције Нови Епир. За владе цара Диоклецијана (284. — 305. п. Хр.) и његовог савладара Максимилијаииа, у Охриду је проповедао хришћанство и био први епископ Св. Еразмо, мисионар из Антиохије. У 5. веку спомиње се Охрид као богата варош са тврђавом (479.), и као столица епископа Антонија (449. — 459.) и Лаурентија (497.).

Крајем 9. века Охрид је постао средиште ширења хришћанства међу Словенима, на чему су тада започели у Охриду рад ученици Св. Ћирила и Методија: Св. Наум, први словенски монах и Св. Климент, први словенски епископ. У Охриду као духовном средишту балканских Словена подигнуто је тада и касније више знаменитих цркава, као Св. Софија и Св. Богородица Перивлепти. Охрид је био престолница цара Самуила (976. — 1014.), а од епископије постао је 3 столицом охридске патријаршије. Пропашћу Самуиловог царства, охридска патријаршија је 1018. године сведена на степен архиепископије, а као таква трајала је све до укидања у 18. веку (1767.).

Предримска, римско-византијска и Самуилова тврђава царског престолног града Охрида одржала се и до сада, на високој хриди изнад језера, где је и најстарији део града са најважнијим црквеним грађевинама. Град Охрид рушен је и обнављан више пута, но и сад се добро држи, са 18 кула, које појачавају градске зидине са четверо врата, и са најважнијим делом тврђаве у унутрашњем граду, на самом врху охридске камените хриди. (Детаљније: Самуилова тврђава)

640px-%D0%A1%D0%B2_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0

Стари Охрид, словенска царска и патријаршијска престоница, имао је бурну прошлост. Крајем 11. века претрпео је најезду Нормана из Италије, а затим је потпадао под Бугарску, па опет под Византију (13. век). Средином 12. века био је познат као важан трговачки град, а у 13. веку имао је и трговачку колонију Јермена. цар Душан је 1334. заузео Охрид, који се назива славни град. За владе цара Душана био је господар града Охрида севастократор Бранко Младеновић, родоначелник владалачке породице Бранковића. Приликом Душановоин крунисања за цара (1346.) сарађивао је и ондашњи охридски архиепископ Николај.

За време цара Душана постојао је на Охридском језеру знатан риболов, а у Охриду главни рибарски трг. Већина ловишта и рибара припадали су црквеним властелинствима. Тако је Душан као краљ (око 1337.) приложио прилепском манастиру Трескавцу у Охриду метох цркве Св. Јована Богословца »с ловиштем« (сада Св. Јован Богослов и рибарски крај Канево), а једном повељом од 1342. до 1345. потврдио је властелинство охридском манастиру Св. Богородице Перивлепте. Том приликом приложио је манастиру ова рибарска насеља на Охридском језеру: Радобужда (сада Радожда) „с ловиштем“, Ходуништа (Удуништа) „с ловиштем“, Струга Вранијска и Струга Мала (варош Струга), у граду на језеру црква Св. Николе са „седам рибара“, Фругови Власи (Фригово и Мали Влај), црква и метох Св. Богородице у Радовлишти (Радолиште), Подмоли (Подмоље), Момлишта (Мумулиште), и још на Црном Дриму Луково „с ловиштем“.

За време цара Уроша Охридом је управљао цезар Гргур, старији брат Вука Бранковића. Гргурова је задужбина манастир Наум (1361.). — За владе краља Марка господарио је у Охриду његов рођак Андрија Гропа а ту је био и Гропин зет властелин Остоја Рајаковић. Гропа је у Охриду ковао новац са натписом: По милости Божијој жупан Гропа. Гропина је задужбина црква Стари Св. Климент (1378.), а у цркви Св. Богородице Перивлепте (Св. Климент) налази се гроб и фреско-слика Остоје Рајаковића. У средјевековно време Охрид се звала и област око града и Охридског језера; сада се зове Оридско, а становништво Ориданци. После смрти краља Марка (1394.), Охрид је окупиран од стране Турака.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted · Report post

Првих неколико деценија под Турцима Охрид није страдао. Први пут је Охрид пострадао од Турака, када га је 1466. заузео Скендербег, па га је султан Мухамед II. поновно узео и одатле продро до Драча, а приликом повратка у Охрид поробио много охридских „бољара“ и других Охриђана и преселио их у Цариград. Тада је охридски архиепископ Доротеј држао код себе Кратовца Димитрија ђака, који му је преводио на српски велики црквени устав за потребе његових епархија. У 16. веку Охрид је био важан рибарски трг, нарочито се спомињу охридске пастрве и шарани (1510.), а охридску рибу хвале млетачки путописци као чувену у свој Турској. Охрид је онда био слабо насељен, ма да је био средиште санџаката. У то доба под охридском архиепископијом био је и православни владика цијеле Италије са седам епархија (Пуљ, Абруззи, Калабрија, Басилика, Сицилија, Малта, Далмација).

640px-Sv._Kliment_Ohridski.JPG

За архиепископију је тада настало тешко доба. Архиепископа Валама су 1598. посекли Турци у Велесу. У 17. веку Охрид је познат у Русији као столица архиепископа и као град српске земље. Онда су и католици имали у Охриду надбискупа, чија се надбискупија рачунала у Србију. Ради турског и арнаутског притиска и насељивања, а прогањања хришћана, православно становништво било је јако спало. 1664. било је у Охриду свега 142 куће православних.

У 18. веку Охрид је био врло значајно трговачко средиште на старом путу од Драча и Елбасана за Битољ и Македонију. Хршишћанско становништво, које је држало главну трговину, било је веома богато и живело је раскошно, тако да су црквене власти средином тог века заклетвама и казнама приморавале Охриђане и њихове жене да не воде луксузан живот. Крајем 18. века Охрид је био једно од главних места битољског вилајета, врло утврђен град, живог караванског саобраћаја, а имао је до 5.000 становника. Онда је у њему загосподарила арбанашка породица Џеладин-бега. Она се држала царског одметника Али-паше Јанинског, а затим Мустафа-паше Шкодранина.

640px-%D0%A1%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0

640px-%D0%A1%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0

Најзад је енергичним провођењем рефорама у Турској узурпатор власти Џеладин-бег 1830. присиљен да бежи. Тада су порушени раскошни дворци Џеладин-бега, Горњи Шарај у тврђави. 1835. постао је седиште кајмакама. Тада је у вароши било око 6.000 становника, већином хришћана, а мало Арнаута и Турака. Поред великог рибарског трга за сушену и усољену рибу, у чаршији је било око 250 дућана. Средином 19 века Охрид је, поред риболова, био чувен и са трговином и преради кожа. Преко Драча се трговало са Лајпцигом. Бечом и Трстом. Крајем 19. века имао је 2.409 кућа са 11.900 становника, од којих су 5.408 били муслимани, а остало хришћани. Трговина је после опадала због арнаутске анархије, а сва се главна привреда била свела скоро само на риболов. Охрид је од ослобођења од Турака 1912 до 1941. године припадао Јужној Србији, када је Македонија одвојена од Србије као засебна република.

Posetite Wikipedia stranicu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0